Zasady gry w Scrabble (2023)


Menu:

Zasady gry w Scrabble (1)alfabetyczny
spisgier

Podział wg
rodzaju:

Zasady gry w Scrabble (2)gry karciane

(Video) SCRABBLE Rules | How To Play Scrabble | Rules of Scrabble EXPLAINED

Zasady gry w Scrabble (3)gry planszowe

Zasady gry w Scrabble (4)gry sportowe

Zasady gry w Scrabble (5)gry hazardowe

(Video) SCRABBLE 😍 POJEDYNEK NA SŁOWA Z SYLWIĄ ❤️ KTO WYGRA ROZGRYWKĘ ? #scrabble #rozgrywka

Zasady gry w Scrabble (6)gry na kartce
i inne

Zasady gry w Scrabble (7)dodaj stronę do ulubionych

Zasady gry w Scrabble (8)informacje o
serwisie

(Video) How to Play Scrabble

Zasady gry w scrabble - strona 1/3Scrabble to gra słowna, w którą może grać od 2 do 4 graczy. Polega na układaniu słów na planszy przy użyciu 7 płytek z literami (o różnej wartości punktowej), którymi dysponuje każdy gracz. Układane słowa, które muszą być ze sobą powiązane, przypominają budowanie krzyżówki. Celem graczy jest uzyskanie możliwie największego wyniku, dlatego każdy gracz stara się zdobyć jak największą liczbę punktów. W tym celu należy wykorzystywać wartości liter, a także premiowane pola znajdujące się na planszy. Im większe umiejętności graczy, tym więcej punktów mogą oni zdobyć. Najlepsi uzyskują nawet 800 punktów i więcej.

Historia gry

Wynalazcą gry był amerykański architekt Alfred Butts, który na początku lat 30-tych XX wieku, zmagając się z bezrobociem, zdecydował że wymyśli nową grę planszową. Na początku gra ta nosiła nazwę „Lexiko”, potem Butts zmienił ją na „Criss Cross Words”. Niestety poszukiwania producentów, którzy chcieliby nabyć patent tej gry nie powiodły się, gdyż producenci nie byli tym zainteresowani, mało tego - uważali grę za nudną. Butts w końcu sprzedał prawa pewnemu wielbicielowi gier, emerytowanemu urzędnikowi, Jamesowi Brunotowi. Ten wprowadził kilka zmian do pomysłu Buttsa i nazwał grę „Scrabble”, co oznacza szukać gorączkowo, po omacku. Początkowo Brunot produkował grę własnoręcznie, później jednak, w roku 1948, prawa do gry nabyła firma Selchow & Righter, która zaczęła produkować Scrabble na skalę masową. Obecnie prawa autorskie do nazwy Scrabble są w posiadaniu firmy Mattel, a także firmy Hasbro (USA, Kanada). Jest to jedna z najbardziej popularnych gier słownych na świecie.

Elementy gry

(Video) Jak zacząć przygodę ze Scrabble?

W pudełku z grą znajdują się:
• plansza,
• płytki z literami (100 sztuk),
• stojaki na litery (4),
• woreczek bawełniany na litery.

Planszę rozkładamy na środku miejsca przeznaczonego do gry. Następnie każdy z graczy ustawia swój stojak na literki na wprost siebie. W woreczku znajdują się wszystkie płytki z literami alfabetu (98), a także dwie płytki zwane „blankami” (czyste, bez żadnej literki). Na każdej płytce oprócz „blanków”, w prawym dolnym rogu, widnieje określona liczba punktów odpowiadająca każdej literze. „Blank” może zastąpić dowolną literę, jednak nie ma on żadnej wartości punktowej. Gracz, który wykorzysta w swoim słowie „blanka”, układając go na planszy musi powiedzieć jaka literka się za nim kryje. Ustalenie to będzie ważne do końca gry.

Gracze losują z woreczka po jednej literze – ten, kto wyciągnął literkę najbliższą pierwszej literze alfabetu, rozpoczyna grę. Płytki z literami wędrują z powrotem do woreczka. Następnie gracze losują po siedem płytek i ustawiają je na swoich stojaczkach w sposób niewidoczny dla innych. Gra odbywa się zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Należy wziąć długopis i kartkę papieru, aby jedna osoba zapisywała punkty graczy po zakończeniu każdego ruchu.

(Video) Scrabble™ Original Demo Video | AD

<<< poprzednia stronakolejna >>>
~

Videos

1. SCRABBLE W NOWEJ WERSJI 👀 | Original, Junior, Practice & Play
(alto)
2. Scrabble - nowa odsłona klasyka wśród planszówek
(My Geek AlterEgo)
3. Proceder - Gra w scrabble
(AnDreeM)
4. Scrabble Belgijka - jak się w to gra
(Wirtualny Klub)
5. SCRIBA słowna gra planszowa od Alexandra
(Alexander Toys)
6. Scrabble z Eweliną
(szalona Natalka)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Msgr. Benton Quitzon

Last Updated: 24/09/2023

Views: 6285

Rating: 4.2 / 5 (43 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Msgr. Benton Quitzon

Birthday: 2001-08-13

Address: 96487 Kris Cliff, Teresiafurt, WI 95201

Phone: +9418513585781

Job: Senior Designer

Hobby: Calligraphy, Rowing, Vacation, Geocaching, Web surfing, Electronics, Electronics

Introduction: My name is Msgr. Benton Quitzon, I am a comfortable, charming, thankful, happy, adventurous, handsome, precious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.