Sprzedajesz w systemie TAX FREE? Rusza rejestracja na PUESC - Ministerstwo Finansów - Krajowa Administracja Skarbowa - Portal Gov.pl (2024)

 • Od 1 lipca 2021 roku na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) mogą się rejestrować firmy, które będą sprzedawać w systemie TAX FREE, po zmianie obsługi dokumentów na formę elektroniczną.
 • Ponadto, od lipca, przedsiębiorcy będą mieć możliwość dostosowania działalności w zakresie TAX FREE do zmian, które wejdą w życie od 1 stycznia 2022 roku.
 • Polska jest kolejnym krajem w UE, który wprowadza własny elektroniczny system TAX FREE. Z takich rozwiązań korzystają m.in. Francja, Włochy, Hiszpania, Austria i Estonia.

Zwrot podatku VAT dla podróżnych to możliwość uzyskania zwrotu VAT zapłaconego przy zakupie towarów w Polsce przez podróżnego, który nie ma stałego miejsca zamieszkania w UE. Zwrot może nastąpić w przypadku podróżnego, który:

 • kupił w Polsce towary o wartości powyżej 200 zł,
 • otrzymał paragon z kasy rejestrującej i dokument TAX FREE,
 • wywiózł towar w stanie nienaruszonym poza UE i uzyskał potwierdzenie funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej.

TAX FREE w nowej odsłonie

Od 1 stycznia 2022 roku wszyscy sprzedawcy w systemie zwrotu podatku VAT podróżnym będą mieć obowiązek wystawiania dokumentów TAX FREE w formie elektronicznej. Obecnie obowiązuje papierowy obieg dokumentów, a wywóz towarów poza Polskę/UE potwierdzany jest stemplem.

Główne korzyści z nowych rozwiązań to szereg ułatwień dla przedsiębiorców i podróżnych, wygoda i oszczędność czasu. To dostęp do wszystkich informacji w jednym miejscu, a także równe szanse na rynku dla przedsiębiorców.

Krajowa Administracja Skarbowa udostępni sprzedawcom nowe narzędzie – Krajowy System Teleinformatyczny TAX FREE. Służy on do wystawiania i rejestrowania elektronicznych dokumentów TAX FREE, a także do ewidencjonowania wypłaconych kwot zwrotu VAT podróżnym.

To kolejna e-usługa KAS, która poszerza katalog nowoczesnych i intuicyjnych narzędzi dla klientów. Usługa dostępna jest na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC).

Jak się zarejestrować

Wejdź na Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC).

Przy rejestracji nastąpi weryfikacja, czy przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT i czy ma co najmniej jedną kasę rejestrującą on-line. Są to warunki niezbędne do tego, aby sprzedawać w systemie TAX FREE od 1 stycznia 2022 roku.

Uruchomienie rejestracji 6 miesięcy przed wprowadzeniem zmian umożliwi przedsiębiorcom płynne dostosowanie działalności do przejścia na elektroniczną formę TAX FREE.

Rejestracja jest obowiązkowa dla przedsiębiorców, którzy od 1 stycznia 2022 r. chcą sprzedawać w systemie TAX FREE.

4 proste kroki

Aby się zarejestrować należy:

 • Wskazać miejsce lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, w których będzie prowadzona sprzedaż i zwrot podatku w procedurze TAX FREE. Sprzedawcy wyświetli się lista miejsc prowadzenia działalności gospodarczej zgłoszonych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Wybiera te, w których będzie realizował sprzedaż i zwrot podatku w procedurze TAX FREE.
 • Przypisać unikatowe numery kas rejestrujących on-line do miejsca lub miejsc prowadzenia działalności gospodarczej, w których będzie prowadzona sprzedaż w procedurze TAX FREE.
 • Wskazać osoby upoważnione w imieniu sprzedawcy (pracowników) do wykonywania czynności w systemie TAX FREE i przypisać im konkretne role/funkcjonalności związane ze sprzedażą i zwrotem podatku (jest to krok nieobowiązkowy). Sprzedawca z listy dostępnych funkcjonalności wybiera te, które będą wykonywane przez pracowników.
  UWAGA: wcześniej pracownik powinien zarejestrować się, przynajmniej w sposób uproszczony, na platformie PUESC i uzyskać nr IDSISC.
 • Wskazać podmiot, który pośredniczy w zwrocie VAT podróżnym - sprzedawca wskazuje podmiot, z którym zawarł umowę o zwrot podatku. Nie dotyczy to sprzedawców, którzy samodzielnie zwracają podatek podróżnym.

Korzyści dla biznesu

 • szybki i łatwy dostęp do danych o transakcjach realizowanych w procedurze TAX FREE,
 • uzyskanie potwierdzenia wywozu towaru bezpośrednio od urzędu,
 • ułatwienie rozliczenie zarówno z podróżnymi, jak i z administracją skarbową.

Korzyści dla podróżnych

 • skrócenie czasu obsługi,
 • szybki zwrot zapłaconego VAT przy transakcjach bezgotówkowych,
 • elektroniczny dostęp do swoich dokumentów TAX FREE.

Podstawa prawna

Zmiany w systemie TAX FREE zostały zapoczątkowane w listopadzie 2020 r. zmianą ustawy o podatku od towarów i usług. W trakcie konsultacji są dwa akty wykonawcze do ustawy:

 • Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie ewidencji prowadzonej w systemie TAX FREE.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wzoru znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, pieczęci organu celnego potwierdzającej wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej oraz danych zawartych w dokumencie elektronicznym TAX FREE oraz jego wydruku.

Nowe TAX FREE – pytania i odpowiedzi

Od 1 lipca rusza rejestracja przedsiębiorców do systemu informatycznego TAX FREE na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Kto musi się tam zarejestrować i dlaczego?

Nowe zasady w systemie TAX FREE, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. to nasza odpowiedź na potrzeby przedsiębiorców, którzy chcą korzystać z nowoczesnych, wygodnych i cyfrowych usług. Zostały one zainicjowane zmianą ustawy o podatku od towarów i usług w listopadzie ubiegłego roku. Dotychczasowy system TAX FREE, przewidujący obieg dokumentów w wersji papierowej, od 1 stycznia zostaje zastąpiony obiegiem elektronicznym i elektronicznymi dokumentami. Stąd też od 1 stycznia 2022 r. wszyscy sprzedawcy uczestniczący w systemie zwrotu podatku VAT podróżnym będą mieli obowiązek wystawiania dokumentów TAX FREE w formie elektronicznej.

Nie zostawiają Państwo sprzedawców samych. Krajowej Administracja Skarbowa przygotowała dla nich specjalne narzędzie.

Jest nim system informatyczny TAX FREE, który będzie dostępny w formie e-usługi na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Przedsiębiorca, który chce dokonywać sprzedaży w procedurze TAX FREE, powinien się tam zarejestrować. Przedsiębiorca będzie mógł też rejestrować w nim elektroniczne dokumenty TAX FREE, ewidencjonować wypłacone kwoty zwrotu VAT podróżnym. To rozwiązanie zapewni przedsiębiorcom szybki i łatwy dostęp do danych o transakcjach realizowanych w systemie TAX FREE i ułatwi rozliczenie zarówno z podróżnymi, jak i z administracją skarbową. Stosowany obecnie sposób potwierdzania wywozu towarów przez podróżnych poza granicę UE przy pomocy pieczęci, przystawianej przez funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej na papierowym dokumencie TAX FREE, zostanie zastąpiony elektronicznym potwierdzeniem wywozu towarów.

Czy przedsiębiorcy będą mieli czas na dostosowanie się zmian?

Chcemy, żeby sprzedawcy, którzy obecnie pracują w systemie TAX FREE, mogli kontynuować swoją działalność bez zakłóceń po 1 stycznia 2022 roku. Dlatego już od 1 lipca 2021 r. będą mogli rejestrować się do systemu poprzez platformę PUESC. Uruchomienie rejestracji pół roku przed wejściem w życie nowych zasad umożliwi sprzedawcom dostosowanie swoich biznesów do nowych przepisów i pozwoli na rozłożenie w czasie procesu rejestracji.

Jak to będzie w praktyce wyglądało po zmianach?

Przedsiębiorca po rejestracji na portalu PUESC wskazuje miejsca, w których będzie dokonywał sprzedaży i zwrotu podatku w procedurze TAX FREE za pośrednictwem Krajowego Systemu Teleinformatycznego TAX FREE. W porównaniu do obecnego systemu przedsiębiorca nie ma obowiązku dołączenia do dokumentu TAX FREE paragonu z kasy rejestrującej. Przedsiębiorcy będą wystawiali dokumenty TAX FREE w postaci elektronicznej. Poprzez PUESC przekazywane są organowi KAS informacje i dokumenty. Zmianom w systemie TAX FREE towarzyszy również zmiana znaku graficznego używanego przez sprzedawców do oznaczania punktów, w których sprzedają towary podróżnym niemającym stałego miejsca zamieszkania w Unii Europejskiej. Odświeżyliśmy kształt i kolor znaku przekształcając go w nowoczesne logo.

Jak dużej grupy przedsiębiorców dotyczą zmiany?

Zmiany dotyczą około 3 tysięcy podmiotów, ale warto zaznaczyć, że do nowego systemu mogą przystąpić także przedsiębiorcy dotychczas nie uczestniczący w sprzedaży towarów w systemie TAX FREE.

Czy są jeszcze jakieś warunki które będzie musiał spełnić przedsiębiorca, żeby po 1 stycznia 2022 roku sprzedawać w systemie TAX FREE?

Zmiana zasad w systemie zwrotu podatku VAT podróżnym wiąże się także z wprowadzeniem konieczności stosowania kas online. Obowiązek rejestracji i założenia konta na platformie PUESC oraz obowiązek stosowania kas online dotyczy zarówno sprzedawców, którzy już sprzedają towary podróżnym, jak również tych przedsiębiorców, którzy zamierzają rozpocząć taką sprzedaż. Oznacza to, że jeżeli przedsiębiorca nie wprowadzi kasy online i nie założy konta w systemie informatycznym TAX FREE, to od 1 stycznia 2022 r. nie będzie mógł sprzedawać podróżnym towarów w ramach systemu zwrotu podatku VAT.

Na razie mówimy o samych obowiązkach które dotyczą przedsiębiorców. A jakie będą mieli korzyści z tej zmiany?

Dla przedsiębiorcy to gwarancja bezpieczeństwa transakcji. Szybki i łatwy dostęp do danych o transakcjach realizowanych w procedurze TAX FREE, uzyskanie potwierdzenia wywozu towaru bezpośrednio od urzędu i ułatwienie rozliczenie zarówno z podróżnymi, jak i z administracją skarbową. Dodatkowo pamiętajmy, że jest to również kolejne rozwiązanie, którego celem jest uszczelnienie polskiego systemu podatkowego. Przedsiębiorca i skarb państwa byli narażeni na niebezpieczeństwo oszustw związanych z podrabianiem pieczęci.

Czy ostatecznie znikną wszystkie dokumenty papierowe?

Proponowane rozwiązania przewidują także dodatkowo możliwość obsługi dokumentów TAX FREE w formie dokumentów papierowych.

W elektronicznym systemie TAX FREE dokument TAX FREE w formie papierowej potwierdzony przez urząd celno-skarbowy wykorzystywany będzie w sposób ograniczony – np. w przypadku wywozu towarów przez podróżnych poza terytorium Unii Europejskiej przez inne niż Polska państwo członkowskie UE.

Poza przedsiębiorcami mamy jeszcze inne podmioty na które wpłynie zmiana – podróżnych i podmioty pośredniczące w zwrocie podatku. Co zmieni się dla nich?

Podmioty pośredniczące w zwrocie podatku VAT, w celu zwrotu tego podatku podróżnym, będą musiały tę operację realizować za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych. Informacja o potwierdzeniu wywozu będzie udostępniona bezpośrednio sprzedawcy lub podmiotowi pośredniczącemu.

Natomiast jeśli chodzi o podróżnych, to zmiana korzystnie wpłynie na jakość ich obsługi w granicznych oddziałach celnych. Przede wszystkim skróceniu ulegnie czas obsługi. Podróżny w granicznym oddziale celnym będzie mógł okazać funkcjonariuszowi Służby Celno-Skarbowej wydruk papierowy dokumentu z systemu lub, do czego będziemy zachęcali, zapis elektroniczny na urządzeniu mobilnym. Wywołany z systemu TAX FREE dokument zostanie zidentyfikowany po unikalnym numerze systemowym (UNS). Funkcjonariusz potwierdzi wywóz towaru generując elektroniczne potwierdzenie wywozu, co zostanie zapisane w systemie TAX FREE. Informacja o potwierdzeniu wywozu będzie dostępna sprzedawcy lub podmiotowi pośredniczącemu, który będzie mógł zwrócić podróżnemu zapłacony wcześniej podatek VAT. Połączenie elektronicznej formy potwierdzenia wywozu towarów z elektronicznymi instrumentami potwierdzenia płatności pozwoli na szybkie zwrócenie zapłaconego podatku VAT podróżnemu bezpośrednio na wskazany przez niego rachunek.

Dodatkowo zaplanowaliśmy wdrożenie mobilnej aplikacji m–TAXFREE, która umożliwi podróżnemu bieżące śledzenie statusu wystawionych na jego rzecz dokumentów TAX FREE. Podróżny, po zalogowaniu się i uwierzytelnieniu w aplikacji, w zależności od posiadanych uprawnień, będzie miał dostęp do wskazanego dokumentu TAX FREE lub wszystkich dokumentów TAX FREE wystawionych na jego rzecz w określonym przedziale czasowym.

Nowe rozwiązania to zapewne także korzyści dla Krajowej Administracji Skarbowej. Jakie?

Elektroniczny obieg dokumentów ułatwi i usprawni pracę funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej. Dzięki elektronicznemu zapisowi wyeliminowane zostaną pomyłki i nieścisłości, a jednocześnie organy podatkowe zyskają możliwość kontroli nieuczciwych przedsiębiorców poprzez monitorowanie sprzedaży jako ciągu zdarzeń widocznychw jednym systemie elektronicznym. Wprowadzenie w pełni elektronicznego obrotu dokumentów zakłada także ograniczenie powstawania kolejek, zwiększenie przepustowości przejść granicznych, a tym samym budowanie pozytywnego wizerunku administracji skarbowej. Warto zaznaczyć, że Polska należy do grona pionierów wśród państw członkowskich Unii Europejskiej, które wprowadziły własne elektroniczne systemy TAX FREE. Podobne rozwiązania mają w Unii Europejskiej jedynie Francja, Włochy, Hiszpania, Austria i Estonia.

I'm an expert in tax-related electronic systems, particularly in the context of the TAX FREE program. My in-depth knowledge stems from a comprehensive understanding of the changes and innovations introduced in the Polish TAX FREE system starting from July 1, 2021. The transition from paper-based documentation to electronic formats, the implementation of the Krajowy System Teleinformatyczny TAX FREE, and the associated benefits for both businesses and travelers are areas where my expertise shines.

Now, let's delve into the concepts mentioned in the article:

 1. Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC):

  • This platform allows businesses to register for the TAX FREE system and undergo verification to ensure compliance with VAT regulations.
 2. TAX FREE System in Poland:

  • The TAX FREE system in Poland enables travelers to receive a VAT refund on goods purchased in the country, provided certain conditions are met.
 3. Changes from July 1, 2021:

  • The transition to electronic documentation and the introduction of the Krajowy System Teleinformatyczny TAX FREE mark significant changes in the process.
 4. Registration Process:

  • Businesses need to register on PUESC, undergo verification as active VAT taxpayers, and possess at least one online cash register to participate in the TAX FREE system.
 5. New Document Requirements from January 1, 2022:

  • Starting January 1, 2022, all sellers in the VAT refund system for travelers must issue electronic TAX FREE documents instead of using the current paper-based process.
 6. Krajowy System Teleinformatyczny TAX FREE:

  • This system serves to issue and register electronic TAX FREE documents, as well as record refunded VAT amounts for travelers.
 7. Benefits for Businesses:

  • Quick and easy access to transaction data, confirmation of export directly from the tax office, and equal market opportunities are highlighted as advantages for businesses.
 8. Benefits for Travelers:

  • Reduced processing time, swift VAT refunds for cashless transactions, and electronic access to TAX FREE documents contribute to improved service for travelers.
 9. Legal Basis:

  • The changes in the TAX FREE system are rooted in amendments to the Goods and Services Tax Act, with accompanying executive acts defining the procedures and documentation.
 10. Registration Timeline:

  • Registration for the new system started from July 1, 2021, six months before the changes take effect, providing businesses with a smooth transition period.
 11. Electronic Confirmation of Export:

  • The shift from paper-based stamp confirmations to electronic confirmation by tax authorities enhances the security of transactions.
 12. Mobile Application m–TAXFREE:

  • A mobile app for travelers, allowing real-time tracking of TAX FREE document status, further enhances the user experience.
 13. Benefits for Tax Authorities:

  • The electronic document flow streamlines the work of customs officers, eliminates errors, and provides a tool for monitoring transactions and detecting fraudulent activities.

Poland joins the league of EU countries like France, Italy, Spain, Austria, and Estonia in implementing advanced electronic TAX FREE systems. If you have specific questions or need more details on any aspect, feel free to ask.

Sprzedajesz w systemie TAX FREE? Rusza rejestracja na PUESC - Ministerstwo Finansów - Krajowa Administracja Skarbowa - Portal Gov.pl (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Aracelis Kilback

Last Updated:

Views: 6109

Rating: 4.3 / 5 (64 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Aracelis Kilback

Birthday: 1994-11-22

Address: Apt. 895 30151 Green Plain, Lake Mariela, RI 98141

Phone: +5992291857476

Job: Legal Officer

Hobby: LARPing, role-playing games, Slacklining, Reading, Inline skating, Brazilian jiu-jitsu, Dance

Introduction: My name is Aracelis Kilback, I am a nice, gentle, agreeable, joyous, attractive, combative, gifted person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.