Scrabble - Słownik SJP (2023)

[czytaj: skrabl, skrable] gra słowna polegająca na układaniu wyrazów na planszy z losowanych liter; skrable

~gosc # 2003-03-14

Hmm czy to aby polska nazwa? A moze tez nazwa własna?

~gosc # 2003-03-14

Nazwa własna to Scrabble (pisane Wielką Literą) - scrabble to potoczna nazwa gry i jako taką pisze się litera maą - dlatego jest dopuszczalna.

Podobnie mamy np. z"
Walkman - nazwa własna - nie dopuszczalne
walkman - potocznie radiomagnetofon przenośny - dopuszzalne

Adidasy - nazwa własna butów - Niedopuszzalne
adidasy - potoczna nazwa obówia sportowego (niekoniecznie marki Adidas) :)) - dopuszczalne.

Przykłladów takich są jeśli nie tysiące to co najmniej SETKI>

Czy to cię zadowala???

Kot

sapaczzgnilizny # 2003-07-06

a z dart ?

~gosc # 2004-07-06

znaczenie: konkurencyjna gra dla literaków ;-)

~gosc # 2004-10-03

ten komentarz wyżej jest zaj...

~gosc # 2004-11-04

A dlaczego nie ma spolszczonej wersji "skrabel"? W słowniczku PFS występuje i skrabel i skrable (l.mn.) i skrablowy. To jest chyba niedawno wydany słownik i to skrablistów!

~gosc # 2004-11-05

Mówię o PFS-owym "słowniczku" gwary skrablowej, dostępnym ze strony głównej PFS. Przyznaję, że nie jest to żadne oficjalne wydawnictwo, ale skoro już ono jest i w dodatku tego języka używają SKRABLIŚCI, to wstyd nie DODAĆ :)
A może by tak POSKRABLOWAĆ?
POLITERAKOWAĆ brzmi gorzej.
Właściwie po co spAlszczać (jestem zwolennikiem tego przegłosu, więc proszę mnie nie poprawiać), skoro istnieją polskie odpowiedniki czasownika scrabble. Po polsku znaczy to BAZGRAĆ lub BAZGROLOWAĆ (zbitka dwóch słów wymyślona przez autora scrabble - w literackim tłumaczeniu autora tego postu). Tak więc gra winna nosić nazwę BAZGROL. No i teraz już wiadomo, dlaczego wszystko w scrabble jest dozwolone :)

jakiś miś

blenders # 2005-08-19

wg ostatniego linku odnośnie mistrosztw (sic!) scrabble to słowo wulgarne... proszę więc dodać katę "wulgarne":DJ

djkoalar # 2006-03-15

Jest w jakimś słowniku scrabble jako przymiotnik, np. klub scrabble, gracze scrabble?

blimunda # 2006-07-28

Witam

Tak z ciekawości. Chciałabym się dowiedzieć, jaki dla Was gra Scrabble ma rodzaj. Dlatego spróbujcie odpowiedzieć, który z poniższych podpunktów byście wybrali. Zaznaczam jednak, że chodzi mi o Scrabble - grę (nie mylić ze scrablem;)). Interesuje mnie Wasze subiektywne odczucie, a nie zaspisy słownikowe.

scrabble nie kupiłem: przyglądam się: kupiłem: chodzę ze: siedzę przy:
A. są fajne scrabble scrabble scrabble scrabble scrabble
B. są fajne scrabbli scrabblom scrabble scrabblami scrabblach
C. są fajne scrabble'i scrabble'om scrabble scrabble'ami scrabble'ach
D. jest fajny scrabble scrabble scrabble scrabble scrabble
E. jest fajny scrabble'a scrabble'owi scrabble'a scrabble'em scrabble'u
F. jest fajny scrabbla scrabblowi scrabbla scrabblem scrabblu
G. jest fajne scrabble scrabble scrabble scrabble scrabble
H. jest fajne scrabble'a scrabble'u scrabble scrabble'em scrabble'u
I. jest fajne scrabbla scrabblu scrabble scrabblem scrabblu

Odpowiedzi przyjmuję do niedzieli do godziny 22

Serdecznie pozdrawiam
Blimunda

djkoalar # 2006-07-28

Dla mnie B. zdecydowanie (w znaczeniu 'jakas gra słowna, skrable'). Jako nazwa własna raczej też w mowie, ale w zapisie daje często A i chyba w myślach wymowę [skrabl] (w ogóle nie wiem, czemu, bo chyba prędzej winno być [skrejbl]), np. co ty wiesz o Scrabble [skrabl]?

greenpoint # 2006-07-28

dla mnie A
wymawiam [skrable]

~gosc # 2006-07-28

wybieram J. : literaki, literaków, literakom, literakami, literaki
wendkarzyk:)

~gosc # 2006-11-07

Dla mnie wariant C.

Pomyślcie logicznie. Jest to nazwa angielska. Wiec zapiszemy ją tak jak np. nazwę tańca (jive):
M. jive [dżajf]
D. jive'a [dżajfa]
C. jive'owi [dżajfowi]
B. jive'a [dżajfa]
N. jive'ie [dżajfie]
Msc. jive'em [dżajfem]
W. jive'ie [dżajfie]

Podczas wymowy pojawia sie zawsze czastka [dżajf]. Po zpostrofie stawiamy całą końcówkę. Wezmy np. Celownik: [dżajf-owi] piszemy jive i po apostrofie owi (jive'owi).

Tak samo bedzie z wyrazem zapozyczonym z angielskiego : scrabble.
Np. Na półce w sklepie przygladalem się scrabble'om. Cząstką główną są scrabble [skrable] koncowką 'om', ale ze obok siebie mamy dwie samogloski i trudne do wymowy byloby skrableom - skreslamy 'e' i mamy skrablom. Apostrof jest po to, gdyz wyrazow angielskich nie moze my zmieniac, gdyz w angielskim nie ma przypadkow! Wpisujemy czesc glowna, a po apostropfie koncowke.

PROSTE. Popieram wariant C.

~gosc # 2006-11-07

Patrz odmiana słowa "ensemble"

~gosc # 2007-02-18

jeśli się nie gra z kompóterem to nie uzna tego wyrazu

~gosc # 2007-08-10

nie jestem zadowolony

agaa5555 # 2008-09-20

a netopol to juz nie ma

moaax # 2009-11-29

Powinny być w polskich scrabblach litery q v x

~gosc # 2010-03-06

SCRABBLE są superr:):)

~gosc # 2012-01-13

fani scrabble i literaków pośpieszcie się:

"zdolność logicznego myślenia i rozumienia zaczynają słabnąć nie od 60 roku życia, jak sądzono dotychczas, ale już od 45 roku, oceniają naukowcy"

~gosc # 2012-05-03

Scrabble są głupie!

~gosc # 2014-02-24

Gra scrabble jest super!!!

mirnal # 2014-02-24

Po co wydziwiać? Po polsku - skrable i puzle z polską przyjazną deklinacją.

~gosc # 2014-02-24

A co cie to!!!

~gosc # 2016-03-15

Ja lubie scrabble. Nie wiem co do nich macie. Możecie się z nich uczyć bo co nie którzy nie świecą umysłem.

~gosc # 2016-03-16

http://sjp.pwn.pl/so/scrabble;4509378.html
http://sjp.pwn.pl/sjp/scrabble;2574992.html
To przede wszystkim dla pewnego osobnika o nicku marek176cm, który mądrzy się na potęgę, poucza innych i generalnie pisze głupoty, jakich świat nie widział, a sam odrzuca "tutejsze" odmiany itp. rzeczy, czyli odrzuca oficjalne zasady j. polskiego* (sic!).

*odrzuca je, ponieważ, co niezbicie wynika z jego wypowiedzi, ich nie zna i w związku z tym woli stosować zasady obce; taki to z niego wielki obrońca polskości

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Merrill Bechtelar CPA

Last Updated: 21/08/2023

Views: 5616

Rating: 5 / 5 (50 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Merrill Bechtelar CPA

Birthday: 1996-05-19

Address: Apt. 114 873 White Lodge, Libbyfurt, CA 93006

Phone: +5983010455207

Job: Legacy Representative

Hobby: Blacksmithing, Urban exploration, Sudoku, Slacklining, Creative writing, Community, Letterboxing

Introduction: My name is Merrill Bechtelar CPA, I am a clean, agreeable, glorious, magnificent, witty, enchanting, comfortable person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.