Lineær differensialligning (løsninger og eksempler på løsninger) (2023)

Lineær ligning eller polynom, med ett eller flere ord, bestående av derivater av avhengig variabel i forhold til en eller flere uavhengige variabler, er kjent som en lineær differensialligning.

Den generelle første -ordens differensialligning gir følgende:

dy/dx + py = qHvor y er en funksjon og dy/dx er et derivat.

Løsningen av den lineære differensialligningen gir verdien av variabelen y.

Eksempler:

 • dy/dx + 2y = grzech x
 • dy/dx + y = miX
Innhold:
 • Definisjon
 • Løsning
 • Løsning av første -bestill differensialligninger
 • Eksempler

Definisjon av lineære differensialligninger

Den lineære differensialligningen er definert av den lineære polynomligningen, som består av derivater av flere variabler.Det blir også referert til som lineær delvis delvis ligning når funksjonen avhenger av variabler og derivatene er delvis.

Differensialligning med formen ovenfor er kjent somLineær første rad differensialligningDer P og Q bare er permanente eller funksjoner til en uavhengig variabel (i dette tilfellet X).

Også differensialligningen til karakterene,dy/dx + py = q, ErLineær første rad differensialligningHvor P og Q bare er permanente eller y -funksjoner (uavhengig variabel).

Å finneå løse lineære differensialligninger,Vi må utlede en generell form eller representasjon av løsningen.

Liniowe równanie różniczkowe (rozwiązania i przykłady rozwiązań) (1)

Ikke -lineær differensialligning

Når ligningen ikke er lineær i en ukjent funksjon og dens derivater, sies det at det er en ikke -lineær differensialligning.Det gir en rekke løsninger som viser kaos.

Løsing av lineære lineære ligninger

For å finne en løsning på slike lineære differensialligninger, bestemmer vi funksjonen til en uavhengig variabel, sier M (x), som er kjent som en integrasjonsfaktor (I.F).

Multiplikasjon av begge sider av ligningen (1) av integrasjonsfaktoren M (x) får vi;

M (x) dy/dx + m (x) py = qm (x)… .. (2)

Nå valgte vi M (x) på en slik måte at L.H.S ligninger (2) blir et derivat Y.M (x)

TJ.d (ym (x))/dx = (m (x)) dy/dx + y (d (m (x))) dx ... (przy użyciu d (UV)/dx = v (du/dx) + u(DV/DX)

M (x)/(dy/dx) + m (x) py = m (x) dy/dx + y d (m (x))/dx

M (x) py = y dm (x)/dx

1/m '(x) = p.dx

Ved integrering av begge sider i forhold til x, får vi;

\ (\ begynn {array} {l} log m (x) = \ int pdx (som \ int \ frac {f '(x)} {f (x)}) = log f (x) \ end {array}\)

\ (\ begynn {array} {l} m (x) = e^{\ int pdx} = i.f \ end {array} \)

Nå, ved å bruke denne verdien av integrasjonsfaktoren, kan vi finne en løsning på vår lineære førsteordens differensialligning.

Multipliser begge sider av ligningen (1) med i.f.Vi får

\ (\ begynn {array} {l} e^{\ int pdx} \ frac {dy} {dx} + ype^{\ int pdx} = qe^{\ int pdx} \ end {array} \)

Dette kan enkelt foreskrives som:

\ (\ begynn {Array} {l} \ frac {d (y.e^{\ int pdx})} {dx} = qe^{\ int pdx} (przy użyciu \ frac {d (UV)} {dx} =v \ frac {du} {dx} + u \ frac {dv} {dx}) \ end {array} \)

Mens vi krysser begge sider i forhold til X, får vi:

\ (\ begynn {array} {l} \ int d (y.e^{\ int pdx}) = \ int qe^{\ int pdx} dx + c \ end {array} \)

\ (\ begynn {array} {l} y = \ frac {1} {e^{\ int pdx}} (\ int qe^{\ int pdx} dx + c) \ end {array} \)

hvor C er noen permanent.

Hvordan løse den lineære første ordens differensialligning

Lær å løse den første ordensdifferensialligningen ved å bruke trinnene nedenfor.

 1. Presentere betingelsene for ligningen gitt i formendy/dx + py = q

hvor P og Q bare er permanente eller funksjoner til den uavhengige variabelen x.

 1. For å motta en integrasjonsfaktor, integrerer P (oppnådd i trinn 1) i forhold til X og sett inn dette integralet som kraft til E.

\ (\ begynn {array} {l} e^{\ int pdx} = i.f \ end {array} \)

 1. Multipliser begge sider av den lineære førsteordens differensialligning med i.f.

\ (\ begynn {array} {l} e^{\ int pdx} \ frac {dy} {dx} + ype^{\ int pdx} = qe^{\ int pdx} \ end {array} \)

 1. LHS -ligninger er alltid et derivat y × m (x)

TJ.LHS =d (y × i.f)/dx

d (y × i.f) dx = q × i.f

 1. I det siste trinnet integrerer vi ganske enkelt begge sider med X og får et permanent uttrykk C for å få en løsning.

\ (\ begynn {array} {l} \ dlatego y \ ganger i.f = \ int q \ ganger i.f dx + c, \ end {array} \)

hvor C er noen permanent

Tilsvarende kan vi også løse en annen form for den første ordre lineære lineære ligningendx/dy + px = qbruker de samme trinnene.I denne formen er p og q y funksjoner. Den integrerte faktoren (i.f) viser seg å være og bruke den, finner vi ut hva løsningen vil være

\ (\ begynn {array} {l} (x) \ ganger (i.f) = \ int q \ ganger i.f dy + c \ end {array} \)

For å få et bedre innblikk i en lineær differensialligning, la oss prøve å løse noen få spørsmål.hvor C er noen permanent.

Relaterte linker

Løs separate differensialligninger

Bruksområder av differensialligninger

Differensialligninger for klasse 12

Kalkulus

Opprette differensialligninger, hvis generelle løsning ble gitt

Vanlige differensialligninger

Løste eksempler

Eksempel 1: Løs LDE =dy/dx = [1/(1+x3) SZCS2/(1 + x2)] y

Løsning:

Ovennevnte ligning kan lagres somdy/dx + [3x2/(1 + x2)] y = 1/(1+x3)

Sammenligne det meddy/dx + py = o, Vi får

P =Zks2/1+x3

Q =1/1 + x3

La oss beregne integrasjonskoeffisienten (i.f.), som er:

\ (\ begynn {array} {l} e^{\ int pdx} \ end {array} \)

\ (\ begynn {Array} {l} i.f = e^{\ int \ frac {3x^2} {1 + x^3}} dx = e^{ln (1 + x^3)} \ slutt {Array} \)

⇒Jeżeli = 1 + x3

Nå kan vi også foreskrive LHS som:

d (y × i.f)/dx,

d (y × (1 + x3)) dx = [1/(1 +x3)] × (1 + x3)

Ved å integrere begge sider av W. R. T. x, får vi,

⇒ Y ×(1 + x3) = x

⇒ y =x/(1 + x3)

⇒ y = [x/(1 + x3) + C

Eksempel 2:

Løs følgende differensialligning:

dy/dx + (sek x) y = 7

Løsning:

Sammenligner den gitte ligningen meddy/dx + py = q

Widzimy, p = s x, q = 7

La oss nå finne integrasjonsfaktoren ved å bruke formelen

\ (\ begynn {array} {l} e^{\ int pdx} = i.f \ end {array} \)

\ (\ begynn {array} {l} e^{\ you secdx} = exel \ end {array} \)

\ (\ begynn {array} {l} jeżeli = e^{ln | sec x + tan x |} = sec x + tan x \ end {array} \)

Nå kan vi også omskrive LHS som

D (y × exel)/dx},

TJ.d (y × (s x + tg x))

d (y × (SEK x + tan x))/dx = 7 (SEK x + tan x)

Integrering av begge sider av W. R. T. X, vi får,

\ (\ begynn {array} {l} \ int d (y × (sec x + tan x)) = \ int 7 (sec x + tan x) dx \ end {array} \)

\)

\ (\ begynn {Array} {l} y = \ frac {7 (ln | sec x + tan x | + log | sec x |} {(sec x + tan x)} + c \ end {array} \)

Eksempel 3:

Kurven går gjennom begynnelsen og skråningen til tangenten i punkt r (x, y), hvor -1X4+ 2xy + 1)/(1 - x2).Hva vil kurveligningen være?

Løsning:

Vi vet at vippen til tangenten i punktet (x, y) er:

Tanɵ =dy/dx = (x4+ 2xy + 1)/1 - x2

Omformulering av ligningen i formendy/dx + py = q, Vi får

dy/dx = 2xy/(1 - x2) + (x4+ 1)/(1 - x2)

dy/dx - 2xy/(1 - x2) = (x4+ 1)/(1 - x2)

Sammenligning får vi p =-2x/(1 -x2)

Q = (X4+ 1)/(1 - x2)

La oss nå finne integrasjonsfaktoren ved å bruke formelen.

\ (\ begynn {array} {l} e^{\ int pdx} = i.f \ end {array} \)

\ (\ begynn {array} {l} e^{\ int \ frac {-2x} {1-x^2}} dx = e^{ln (1-x^2)} = 1-x^2 = Exel \ end {tabica} \)

Nå kan vi også omskrive LHS som

\ (\ begynn {array} {l} \ frac {d (y × i.f)} {dx}, \ end {array} \)

\ (\ begynn {Array} {l} tj. \ frac {d (y × (1 - x^2))} {dx} = \ frac {x^4 + 1} {1 - x^2} × 1- x^2 \ end {tablica} \)

Integrering av begge sider av W. R. T. X, vi får,

\ (\ begynn {Array} {l} \ int d (y × (1 - x^2)) = \ int \ frac {x^4 + 1} {1 - x^2} × (1 - x^2) dx \ end {tablica} \)

\ (\ begynn {Array} {l} \ pil til høyre y × (1 - x^2) = \ int x^4 + 1 dx ... (1) \ slutt {array} \)

x (1 - x2) = x5/5 + x + c

⇒ y = x5/5 + x/(1 – x2) + C

Dette er den nødvendige ligningen av kurven.Også når kurven går gjennom begynnelsen;Grunnleggende om verdier som x = 0, y = 0 i ligningen ovenfor.Så C = 0.

Derfor er kurveligningen:⇒ y = x5/5 + x/(1 - x2)

Ofte stilte spørsmål - ofte stilte spørsmål

Q1

Hva er en lineær differensialligning?

Lineær ligning eller polynom, med ett eller flere ord, bestående av derivater av avhengig variabel i forhold til en eller flere uavhengige variabler, er kjent som en lineær differensialligning.

Oppkast

Hva er eksemplet på en lineær differensialligning?

Eksempler på lineære differensialligninger er:
xdy/dx+2y = x2
dx/dy - x/y = 2y
dy/dx + ycot x = 2x2

Kz

Hvordan løse den første raddifferensialligningen?

Lagre først ligningen i form av dy/dx+py = q, der p og q bare er permanent x
Finn integrasjonsfaktoren, hvis = e∫pdx
Lagre nå løsningen i form av y (i.f) = ∫ w × i.f c

KCH

Hva er forskjellen mellom linje og ikke -lineære ligninger?

Den lineære ligningen vil alltid eksistere for alle X- og Y -verdier, men ikke -lineære ligninger kan ha løsninger for alle X- og Y -verdier eller ikke.

Spørsmål 5

Hva er forskjellen mellom lineære og ikke -lineære differensialligninger?

Den lineære differensialligningen er definert av lineær ligning med ukjente variabler og deres derivater.
Ikke -lineær differensialligning er ikke lineær for ukjente variabler og deres derivater.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Velia Krajcik

Last Updated: 29/04/2023

Views: 5970

Rating: 4.3 / 5 (74 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Velia Krajcik

Birthday: 1996-07-27

Address: 520 Balistreri Mount, South Armand, OR 60528

Phone: +466880739437

Job: Future Retail Associate

Hobby: Polo, Scouting, Worldbuilding, Cosplaying, Photography, Rowing, Nordic skating

Introduction: My name is Velia Krajcik, I am a handsome, clean, lucky, gleaming, magnificent, proud, glorious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.